เฉลยไปแล้ว เรื่องที่อำกันเล่นเมื่อวันศุกร์ 

               สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า คณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของกัมพูชาแล้ว จากการประชุมที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ก.ค. การประชุมครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 กรกฎาคม 2551 โดยมีสถานที่ที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกทั้งหมด 45 แห่ง

              โดย ปราสาทพระวิหาร ได้รับการขึ้นทะเบียนพร้อมๆ กับเมืองมะละกา และปีนังของมาเลเซีย และแหล่งการเกษตรยุคโบราณในปาปัวนิวกินี

               อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คณะกรรมการมรดกโลกจะมีคำตัดสิน นายปองพล อดิเรกสาร ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทย ซึ่งไปสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 32 ในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญามรดกโลก ที่เมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ให้สัมภาษณ์ว่า คณะกรรมการมรดกโลก 21 ประเทศ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารตามที่กัมพูชาเสนอ เพราะเข้า 1 ใน 3 หลักเกณฑ์ แต่การขึ้นทะเบียนจะไม่ทำให้ไทยเสียดินแดน เนื่องจากกัมพูชายื่นจดทะเบียนปราสาทพระวิหาร ซึ่งตามแผนที่แนบท้ายแถลงการณ์ร่วมที่ไทยและกัมพูชาตกลงกันไว้ว่าจะขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาท ซึ่งไม่ล้ำเข้ามาในเขตไทย

                ***ผลกระทบ***
              กรณีปราสาทเขาพระวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของกัมพูชานั้น 1.ถือเป็นเรื่อง ละเมิดสิทธิพลเมือง เพราะการบริหารจัดการประเทศ กรณีการดำเนินการเจรจาเรื่องขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร เป็นมรดกโลกนั้น มีผลผูกผันต่อประเทศเท่ากับว่ารัฐบาลไทยยอมรับอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาเหนือปราสาทเขาพระวิหาร และบริเวณ พื้นที่โดยรอบ

               ผลผูกพันต่อประเทศอีกหนึ่งข้อคือ ไทยเสียอธิปไตยในเขตพื้นที่ N3 (หรือ พื้นที่อนุรักษ์)โดยยอมรับการบริหารจัดการตามที่กัมพูชาเสนอ และในที่สุดแล้วไทยจะเป็น 1 ใน 7 ประเทศผู้บริหารจัดการ และการขึ้นทะเบียนของปราสาทเขาพระวิหารสำเร็จในครั้งนี้จะมีผลให้ไทยยอมรับรองแผนที่ของกัมพูชา(แผนที่ซึ่งถืออัตราส่วนแตกต่างจากของไทยมาโดยตลอด) 

               โดยทางกลุ่มประชาชนชาวไทย ผู้เป็นตัวแทนประเทศไทย ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการเยียวยาแก้ไข ดังนี้ คือ
              1. ให้รัฐบาลยกเลิกแถลงการณ์ร่วมอย่างเร็วที่สุด
              2. ยกเลิกการรับรองแผนที่ของกัมพูชา และ เร่ง สำรวจและจัดการหลักเขตแดนให้ชัดเจน 
              3.หากรัฐบาลจะบอกขอขึ้นทะเบียนร่วมองค์ประกอบอื่นๆ ในปีหน้าอย่างไรนั้น ขอให้ฟังความคิดเห็นของประชาชน และขอให้คำนึงถึงมิติเรื่องเส้นเขตแดน ซึ่งหมายถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมของประชาชนและประเทศทั้งสองพึงมี ทั้งสองฝ่าย

สิ่งที่รัฐบาลไทยและประชาชนไทยจะทำได้ต่อจากนี้ไป คือ การขอแขวนปราสาทเขาพระวิหารไว้ก่อน โดยคุณปองพล อดิเรกสาร ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก สามารถทำได้ต้องยื่นต่อยูเนสโกโดยเร็ว เพราะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาระหว่างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ ซึ่งไทยสามารถกระทำได้ในฐานะประเทศภาคีสมาชิกของยูเนสโก

Advertisements