ท้องฟ้ากรุงเทพฯ ที่ถ่าย ณ เวลา 18.44 น. จากชั้น 25 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
ท้องฟ้าที่มีกลุ่มเมฆสีดำปกคลุมสีตัดกันมีดวงอาทิตย์ใกล้ตกเป็นฉากประกอบดูแปลกตาดี 

Advertisements