ใกล้แล้ว…
พร่งนี้ก็จะถึงเวลาออกเดินทางอีกครั้ง…
พรุ่งนี้จะมีปรากฎการณ์สุริยุปราคาด้วย

จะพยายามไม่ลืม จะได้เห็นปรากฎการณ์ครั้งนี้อีกหนนึง

Advertisements