วันนี้มีงานให้ทำจนเย็น ทั้งงานเราและงานเพื่อน

กว่าจะเสร็จก็ตกรถโรงเรียนไปเรียบร้อย เลยถือโอกาสสะสาง email และหางานอื่นๆทำให้ดึกไปเลย
ไหนๆวันนี้ก็กลับดึกแล้วจะเลือกบริการ โครงการ “รถเมล์ฟรี เพื่อประชาชน”
แทนการนั่ง taxi กลับบ้านแล้วกัน

Advertisements