คืนนี้จะอ่าน ลอนดอนไดอารี่ เล่ม 1.1 ของ พี่นิ้วกลมซะที
หลังจากที่อู้นอนเร็วมาหลายคืน
..
มีบางคนเปรียบไว้ว่า…
ชีวิตก็เหมือนการเดินทาง
ถ้าเรามัวแต่ส่องกระจกหลัง เราคงไม่ทันได้ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง ซ้ำยังไมสามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจนอีกต่างหาก
..
If you focus on what you’ve left behind, you will never be able to see what lies ahead

….
การใช้ชีวิตก็คงเช่นกัน
เราอาจเสียโอกาสดีดีไป ถ้ามัวแต่มองข้างหลังมากเกินไป
….
ช่วงนี้อยู่ดีๆก็อยากไปเที่ยวไหนไกลๆลำพังคนเดียว
ตลอดการเดินทางเราคงไม่มองแต่กระจกหลัง เพราะ…
 “เราไม่มีรถวะ”