ง่วงนอน
มีเรื่องจะเขียน แต่ง่วงมากกว่า เอาไว้เขียนพรุ่งนี้แทน

….
….

Advertisements