ร ะ ห ว่ า ง….

การตั้งความหวัง แล้ว สมหวังเพื่อดีใจมาก แต่ถ้าผิดหวัง ก็ เศร้ามากพอกัน

กับ

การไม่คาดหวัง เมื่อผิดหวังจะได้ไม่รู้สึกเท่าไหร่ และก็ดีใจไม่มากเมื่อได้ดั่งใจ

อ ย่ า ง ไ ห น กั น ที่ ค ว ร เ ลื อ ก???

เราว่าเลือกแบบเต็มที่ไปเลยน่าจะดี

สุข ให้ ล้น ทุกข์ ให้ ตรม ไป เลย คง ดี กว่า การ อยู่ กลาง กลาง ไม่ ดีใจ ไม่ เศร้า เกิน ไป

อยาก ให้ มัน ง่าย ง่าย  “ชี วิ ต มั น จะ มี ค่ า ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร”

>>เมื่อเย็นระหว่างนั่งกินส้มตำ จุ่มแซบ อยู่ที่แถวซอยนวลจันทร์
ไอ้ปอ มันตั้งคำถามอย่างข้างบนขึ้นมา

>>มองแค่ด้านผิดหวังที่ส่งแรงกระทบต่อเรา เพราะเวลาสุขสมหวังจะมากหรือน้อยก็คงไม่น่าเป็นห่วงอะไร…

ไอ้ปอมันเริ่มต้น แล้วยังบอกอีกว่า
มันกลัวผิดหวังจนทนไม่ไหว ถ้ามันให้ความหวังมากเกินไป แต่เราเชื่อว่า คงไม่มีใครผิดหวังถึงขนาดจะมีชีวิตต่อไปไม่ได้จริงๆ

>>เราอยากมีความสุขเต็มที่สมกับความหวังที่ตั้งไว้  แต่ถ้าผิดหวังก็ต้องทำใจ คงไม่มีใครสมหวังหรือผิดหวังไปตลอด

>>ไอ้ปอมันเลยสรุปเอาว่า…เราจะตั้งความหวังไว้ให้เต็มที่ แล้วเผื่อใจเจ็บไว้หน่อยด้วย
มันบอกว่า ลองคุยเรื่องปรัชญาๆตอนกินส้มตำข้างถนนกันหน่อย
เราพยักหน้า ไปกับข้อสรุปที่ธรรมดาของมัน ชาวบ้านไหนๆก็คงคิดแบบนี้ ปรัชญาบ้าบออะไรของมันไม่รู้

แต่ไม่ได้ขยายความกันต่อ…เพราะมีบุคคลที่สาม (คงเป็นความหวังของไอ้ปอ)มาร่วมโต๊ะ เลยเปลี่ยนประเด็นไปคุยเรื่องราวของเราสามคนดีกว่า

>>เลยไม่ได้ความจริงว่า ไอ้ปอ มันตั้งใจจะถาม จะเล่า หรือจะบอกอะไรกับเราหรือชาวโลกกันแน่

แต่เราก็ยังยืนยันคำตอบเดิมนะ
“เราอยากจะมีความสุขมากๆ ไว้เวลาทุกข์ค่อยคิดอีกที”

ค ว า ม สุ ข แ ป ร ผั น ต ร ง กั บ ค ว า ม ค า ด ห วั ง

อะไร ดี หรือ ไม่ ดี

า ง ที ก า ร ไ ม่ ส น ใ จ อ ะ ไ ร ไ ด้ บ้ า ง ก็ ค ง ดี ไ ม่ น้ อ ย เ ห มื อ ย กั น

Advertisements