วันนี้  พระจันทร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุด
วันนี้  พระจันทร์เต็มดวงและมีขนาดใหญ่ที่สุด
วันนี้  ขึ้น 15 ค่ำเป็นวันพระใหญ่อีกต่างหาก

เค้าบอกว่า…
วันนี้  ให้อาบน้ำใต้แสงจันทร์
       จะได้บุญและหวังสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ

Advertisements