เริ่ม          อีก          การ          จะ
ต้น          22          เดิน           เริ่ม
นับ          วัน          ทาง           ต้น
ถอย                      ที่             ขึ้น
หลัง                      แสน          อีก
                          พิเศษ         ครั้ง

 

Advertisements