เพลงของหัวใจ – โต๋ ศักดิ์สิทธิ์

 http://media.imeem.com/m/eMRMTHtshC/aus=false/
ร้องว่า…
ได้ยินไหม ข้างในนี้ ได้ยินเสียงของหัวใจที่มันร้องเพลงนี้ไปเพื่อเธอ
ไม่มีคำ พูดพร่ำเพ้อ สบตาของฉันและเธอแทนทุกๆคำที่เอ่อล้นใจ

 หากวันเวลาจะพาโลกเปลี่ยนแปรฝันไป
เส้นทางยาวใกล้แค่ใหนแต่รักยังเหมือนเดิม

เก็บเพลงนี้ไว้ตรงที่เล็กๆในใจ เก็บให้นานๆอย่าให้จางลบเลือนไป
เมื่อเธอเหงา ไม่เหลือใคร โปรดรู้ว่าเธอนั้นยังมีฉัน
อยู่ตรงนั้นเสมอตรงที่เล็กๆในใจ ความห่างไกลไม่มีความหมายใดๆ
แค่เอามือขวาแนบอกซ้าย ได้ยินไหม นี้คือเพลงของหัวใจของเรา

 จดจำไว้ ในใจนี้ บันทึกเรื่องราวที่มี จดจำทุกวินาทีของเรา

 ถ้าวันเวลาจะพาโลกเปลี่ยนแปรฝันไป
เส้นทางยาวใกล้แค่ใหนแต่รักยังเหมือนเดิม

 ************************************

 ในเร็วๆนี้ จะประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1/2552
ซึ่งจะประกาศควบคู่กับแผนลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน และ นโยบายควบคุมสภาพคล่องทางการเงินแห่งชาติต่อไป

 ก่อนปลายเดือนนี้อาจต้องมีการทำหนังสือเพื่อขออนุมัติโครงการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อธรุกิจขนาดย่อย SML (Sariya Money Lost)อีกวาระหนึ่ง

 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศฉบับนี้ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว

 รอการอนุมัติรายละเอียดของแผนที่จะเกี่ยวเนื่องกับกำหนดการและงบประมาณที่จะนำมาใช้จากการเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์ประจำสถานฑูตไทยที่มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิเศษระหว่างประเทศระดับสูงสุดควบตำแหน่งนางงามมิตรภาพ อยู่ ณ ประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 การพิจารณาและให้ความช่วยเหลือต่อกรอบรายละเอียดของแผนนี้ครั้งสุดท้ายต้องใช้เวลานานพอสมควร

 เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่นี้มีภาระกิจหลักสำคัญที่ต้องปฎิบ้ติมากมายและยังต้องดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำกรมอุตุนิยมในตอนกลางคืนอีกด้วย แผนพัฒนาฯนี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกระยะหนึ่ง…

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับนี้อยู่ในมาตรการช่วยเหลือจากความใจดีและความรักอย่างเร่งด่วน

 และส่วนหนึ่งของแผนฯนี้จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของเรา(สปสข.) และนำไปสู่ความสุขตั้งมากมหาศาล(คตศ.)อีกครั้ง

 

Advertisements