เสื้อเชียร์ธรรมศาสตร์ งานบอล#66

ปีนี้สุดยอด…ความคิดแหวกแนว ‘ใส่ได้ทั้งประเทศ’

รอดูของเด็ก จุฬา ชาวสามย่าน ว่าปีนี้จะแหววแค่ไหน เอ๊ย! ว่าจะมาแนวไหน???

ความหมายของเสื้อเชียร์’66

สำหรับเสื้อเชียร์ปีนี้ได้จัดทำขึ้น โดยอ้างอิงจากสถานการณืความแตกต่างภายในบ้านเมืองของเรา เพื่อให้ชาวธรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสามัคคี การรวมกันเป็นชาติไทย โดยเริ่มจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งคือชาวธรรมศาสตร์

 

เสื้อเชียร์ในปีนี้ไม่ได้ใช้สีประจำมหาวิทยาลัยเป็นสีพื้นดังเช่นปีก่อนๆ เพื่นเป็นการสละการแบ่งแยกสีต่างๆออกไป แล้วรวมกนันเป็นอันหนึ่งอันเดียวภายใต้สีของธงชาติไทย นั่นคือ สีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน ซึ่งเป้นสัญลักษณ์อันแสดงถึงความเป็นคนไทยได้อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้้ไม่ได้หมายความว่าจะล่ะความเป้นธรรมศาสตร์ไปจนหมดสิ้น ด้านหลังของเสื้อเชียร์มีข้อความจากเพลง “นี่หรือธรรม” วรรคหนึ่งคือ “สามัคคีเถิดเหลืองแดง เป็นกำแพงต้านอธรรม” โดยมีรูปโดมอยู่เคียงกันเป็นการเน้นย้ำถึงจิตสำนึกที่จะรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาวธรรมศาสตร์ ซึ่งมีบทบาทต่อสังคมมาช้านานและเป็นการปลุกจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ที่กำลังจะเลือนหายไปให้กลับมายืนหยัดคู่สังคมไทยต่อไป

 

    

Advertisements