ได้แต่นอนซมเกือบทั้งวัน
เป็นทั้งไข้และหวัด……………
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนั่นเอง
Advertisements