คนหนึ่ง… นอนอ่านหนังสือนิ่งริมชายหาด
อีกคน…ขี่มไซต์คนเดียวเรื่อยเที่ยว

ต่างคนต่างอยู่…แล้วแต่ชอบ ณ ขณะนั้น
ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน แต่รู้ว่า เรายังอยู่เคียงข้างกัน

ยามเย็น….กลายเป็นคู่หู ขี่มอไซต์โพล้เพล้
ไป Dinner แบบโรมันติกตามประสาเพื่อน

Advertisements