ไม่เคยหลอกใคร….
ได้แต่หลอกตัวเองไปวันวัน

Advertisements