(!) ฟังเสวนา เรื่อง ‘วิชาสุดท้ายที่มหาลัยไม่ได้สอน’ โดยอาจารย์และนักเขียนชื่อ สฤณี ที่ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

(!!) กินข้าวกลางวันชิลล์ที่ร้าน รส’นิยม และเค้กที่ร้าน ibeery Major รัชโยธิน

(!!!) สำรวจห้องสมุดสำหรับงานดีไซน์ทีี่่ TCDC Emprorium

(!!!!) ปิ้ง ย่าง เลี้ยงส่งมื้อใหญ่ที่ร้าน Giants Restaurant อาคาร UFM ซอยพร้อมพงศ์

Advertisements