โปรแกรม  เวียงจันทร์-วังเวียง-หลวงพระบาง     4 วัน 3 คืน

 วันแรก  หนองคาย เวียงจันทร์ วังเวียง 14 พค 2554
……….7.30  น.   ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง  ที่สถานีรถไฟหนอง
………..8.00  น.   ทำเรื่องผ่านแดนข้ามไปยังฝั่งลาว   (ถ้าเขาเปิดเร็วก็ข้าม
          เร็วครับ)
………..ขึ้นรถไฟข้ามไปยังฝั่งลาว (20 บาท/คน) สถานีท่านาแล้ง
………..ถึงฝั่งลาวทำเรื่องเข้าเมืองที่ ตม.ลาว

………..นั่งรถจากท่านาแล้ง ไป บขส เวียงจันทน์ เพื่อไปหลวงพระบา
…………แวะพักกินข้าวกลางวันที่เวียงจันทร์แล้วเดินทางต่อ

………….ถึงวังเวียงบ่ายสาม  จากนั้น 1 ทุ่ม ตรงดิ่งไปหลวงพระบางเลย

นอนหลวงพระบางคืนที่ 1

วันที่สอง  หลวงพระบาง 15 พค  2554

…………กินส้มตำริมโขง

………… เที่ยววัดใหม่ พระราชวังเจ้ามหาชีวิต วัดเชียงทอง ขึ้นชมวิวพระธาตุพูสี

 ………… ตอนเย็นเดินเที่ยวถนนคนเดินหลวงพระบาง

นอนหลวงพระบางคืนที่ 2

 วันที่สาม  เที่ยวตลาดเช้า -ชมถ้ำติ่ง-เล่นน้ำตกตาดกวงสี  (16 พค 2554)

 ………… กินโจ๊ก กาแฟ ร้านกาแฟประชานิยม
 ………….สายเที่ยวน้ำตกตาดกวงสี
 ………….กลับเข้าหลวงพระบาง
………….
ลงจากพระธาตุก็เดินเที่ยวตลาดมืด(ถนนคนเดิน) หาของกินได้ที่
             นี่มีเยอะมาก ซื้อของฝากของติดมือกลับบ้าน
 ………….จากนั้นเข้าที่พัก

              นอนหลวงพระบางคืนที่ 3           

วันที่สี่ หลวงพระบาง-วังเวียง

 …………..ตื่นเช้าไปขี่จักรยานเที่ยวรอบเมืองหลวงพระบาง

………….เก้าโมงเช้าไปวังเวียง
………….ถึงวังเวียงเข้าที่พักที่นี่แนะนำหาที่พักติดริมแม่น้ำซองนะจึงจะ
ได้บรรยากาศสามารถเดินหาที่พักได้มีเต็มไปหมด
…………เดินเล่นที่ตังเมืองวังเวียงหรือเดินเล่นแม่น้ำซอง
…………หาข้าวเย็นทานในตัวเมืองวังเวียงหรือหากาแฟชิม
………..เข้าที่พัก
***พักที่วังเวียง 1 คืน (วังเวียงเป็นสถานที่คนชอบมาเล่นน้ำ
ล่องห่วงยางตามลำน้ำซอง)

วันที่ห้า    วงเวียง-เวียงจันทร์-หนองคาย-กรุงเทพ

…………ตื่นเช้ามารับอากาศบริสุทธิ์เดินเล่นริมน้ำซอง ชมวิธีชีวิตชาววังเวียง
ริมน้ำซอง

…………ออกเดินทางไปยังนครเวียงจันทร์
…………เที่ยงถึงนครเวียงจันทร์
…………
เที่ยวหอพระแก้ว
…………เที่ยววัดศรีษะเกษ
…………เที่ยวชมประตูชัย
…………เที่ยวพระธาตุหลวง
………..จากนั้นให้รถไปส่งที่ สถานีรถไฟท่านาแล้ง ตม.ลาวทำเรื่องผ่านแดนข้ามไปยัง ตม.ไทย
…………ทำเรื่องเข้าเมืองที่ ตม.ไทยแล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยรถไฟเช่นเดิม

วันที่หก   กรุงเทพฯ
…………
เช้าถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Advertisements