สรุปค่าใช้จ่ายทริปลาว

Minty&Jang ลั๊ลลาว หลวงพระบาง 13 พค – 18 พค 2554

กองกลาง

(+) ก่อนเดินทาง

 • ตั๋วรถไฟตู้นอนกรุงเทพฯ-หนองคาย  เตียงล่าง  758   เตียงบน  688 บาท
 • ตั๋วรถไฟตู้นอนหนองคาย-กรุงเทพฯ  เตียงล่าง  758   เตียงบน  688  บาท                                                                รวม  2,892       บาท

(+)  Day 1  หนองคาย-เวียงจันทร์-วังเวียง-หลวงพระบาง

 • รถไฟ หนองคาย-ท่านาแล้ง 40 บาท
 • ค่า่ผ่านแดนลาว  80  บาท
 • แชร์รถ Mini Van จากท่านาแล้ง-ท่ารถเวียงจันทน์   200  บาท
 • รถ MiniVan เวียงจันทน์-วังเวียง  600 บาท
 • ข้าวกลางวันตลาดเช้า เวียงจันทน์  30,000 กีบ
 • เข้าห้องน้ำ  1,000 กีบ
 • รถ Skylab ไปบขส.วังเวียง  15,000 กีบ
 • รถMiniVan รอบดึก วังเวียง-หลวงพระบาง  200,000 กีบ
 • อาหารตามสั่งหน้าบขส.วังเวียง  33,000 กีบ
 • น้ำเปล่า haftway  3,000 กีบ

รวม   920  บาท   282,000 กีบ

(+) Day 2 หลวงพระบาง

 • ส้มตำไก่ย่างริมโขง    57,000  กีบ
 • ขนมหาบลาว  5,000  กีบ
 • เข้าพิธภัณฑ์แห่งชาิิติลาว  60,000  กีบ
 • น้ำมะม่วงปั่น  5,000  กีบ
 • เข้าวัดเชียงทอง   40,000  กีบ
 • ขึ้นพระธาตุพูสี    40,000  กีบ
 • เฝอ+ข้าวซอยถนนคนเดินมือเย็น    20,000  กีบ
 • เค้กกล้วยหอม ถนนคนเดิน   6,000  กีบ
 • ค่านม+เลย์ร้านหน้าเกสต์เฮ้าส์    14,000  กีบ

รวม  247,000  กีบ

(+)  Day 3 หลวงพระบาง

 • กาแฟ+โจ๊กร้านประชานิยม    20,000  กีบ
 • Join Tour น้ำตกกวางสี   240 บาท
 • เข้าอุทยานน้ำตกกวางสี   40,000 กีบ
 • บุฟเฟต์มังสวิรัต  14,000 กีบ
 • น้ำผลไม้ปั่น  5,000 กีบ
 • โปสการ์ดและของฝาก  300 บาท
 • ที่พัก Saeng Kaen Lao Guesthouse  300,000 กีบ (3 คืน)

รวม   540 บาท   379,000 กีบ

(+) Day 4  หลวงพระบาง-วังเวียง

 • รถ Minivan หลวงพระบาง-วังเวียง  260,000  กีบ
 • ที่พักวังเวียง สุขสมบูรณ์เกสต์เฮาส์  300 บาท
 • ข้าวเย็นตามสั่ง  35,000  กีบ
 • โกโก้ปั่น   6,000  กีบ
 • โรตี  5,000 กีบ

รวม  300 บาท 306,000  กีบ

(+) Day 5 วังเวียง-เวียงจันทน์

 • MiniVan วังเวียง-เวียงจันทน์  480  บาท
 • ข้ามสะพานแม่น้ำซอง  3,000 กีบ
 • เหมารถ Skylab City tour เวียงจันทน์ + ส่งสถานีรถไฟท่านาแล้ง  600 บาท
 • เข้าพิพิธภัณฑ์วัดพระแก้ว  40 บาท
 • เข้าพิพิธภัณฑ์วัดศรีษะเกศ  40  บาท
 • ขึ้นชมวิวประตูชัย  30 บาท
 • เข้าพระธาตุหลวง  40  บาท
 • รถไฟท่านาแล้ง-หนองคาย  40 บาท

รวม  1,270 บาท  3,000 กีบ

ส่วนตัว

 • ยาสามัญติดตัว  133 บาท
 • มติชนสุดสัปดาห์ 1 เล่ม 40 บาท ที่สถานหัวลำโพง
 • เสื้อลาว 3 ตัว  150บาท
 • กระเป๋าบางลายลาว   40  บาท
 • นมโฟรโมสต์ 1 กล่อง  20  บาท
 • เฝอ ร้านติดกับกาแฟประชานิยม  40 บาท
 • แซนวิสขนมปังฝรั่งเศส   80 บาท
 • ผ่านแดนลาวกลับไทย  40 บาท
 • อาบน้ำสถานีรถไฟหนองคาย  10 บาท
 • มาม่า ขนม น้ำ ผอนม . สถานนีรถไฟหนองคาย  85 บาท

รวม 638  บาท

    (++)  รวม กองกลาง   5,922  บาท   1,217,000  กีบ => 4,610 บาท ( Exchange rate 264 กีบ)

 • กองกลางทั้ืงหมด 10,532 บาท หัก    344 บาท ที่ยึดค่าคืนตั๋วรถไฟจากพี่เค้ก
 • กองกลางใช้ไปสุทธิ 10,188 บาท  เฉลี่ยคนละ  5,094  บาท
 • ส่วนตัว Minty   638  บาท                                                                                                                                       Minty ใช้ไปทั้งสิ้นทั้งปวง  5,732  บาท
Advertisements