วันนี้เสียความรู้สึกหลายครั้ง หลายอย่าง
ความรู้สึกของเราเอง…ต้องดูแลเอาเอง

“แค่ เพียง หนึ่ง นาที ที่ เธอ พูด ไป… มัน อาจ ทำ ลาย ร้อย ล้าน นาที ที่ ดี(ของฉัน)”

หากกลัวลำบาก…คงกลับบ้านไปตั้งแต่หัวค่ำแล้ว
เพื่อนย่อมไม่ทิ้งกัน แต่เพื่อนย่อมไม่ไล่เพื่อนเหมือนกัน

ใช่!!! อาจเป็นห่วง แ่ต่เราก็ห่วงเพื่อนพอๆกับห่วงตัวเอง
เวลาสุขต่างคนต่างอยู่ได้ แต่เวลาเหนื่อยเราก็อยากอยู่ด้วย..

วันนี้ไม่ใช่โกรธ แต่เสียความรู้สึกมากกว่า… ที่ไม่รู้ว่าเราเป็นยังงัย
อีกนานแคไหนทีใจจะกลับมาเหมือนเดิม

Advertisements