รู้ตัวว่านิสัยไม่ดี แต่ ก็รู้ว่าอะไรคือความจริงใจ

คิดมาก…
กินนม แล้ว ไป นอน ซะ !!!

Advertisements