เึคยแต่ยอกย้อนเค้า ตอนนี้เราโดนกรดไหลย้อน
จึงเวลาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หมด ลด ละ เลิก
…ยังไม่รู้ว่าจะทำได้กี่วัน

แต่พอนึกถึงวันที่กรดมันมา…แล้วเข็ดจริงๆ
…เจ็บทั่วร่างเป็นแบบนี้นี่เอง

Advertisements