วันนี้ยังนั่งแก้ไขต้นฉบับต่อเนื่องอีกทั้งวัน
สุดสัปดาห์นี้ตั้งใจอยู่บ้าน… ทำผลงานของตัวเองให้ดีขึ้น

เขียนเอง แก้เอง เหนื่อยเอง… แต่เดี๋ยวก็มีความสุข
แม้ตอนนี้จะยังไม่เสร็จ ทำไปเรื่อยๆ คงใช้เวลาอีกพอสมควร
กว่าทุกอย่างจะน่าพอใจ

Advertisements