บ่ายสองโฒง
ลงไปบริจาคเลือดกับรถรับบริจาดของสภากาดชาิติ ที่มาจอดเทียบถึงข้างตึก
เพิ่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กินยา GERD ต่อเนื่องมานานนับเดือน..
ก็ไม่เป็นปัญหาสามารถบริจาคเลือดได้สบาย

ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ร่างกายแข็งแรงที่สุด รีบไปบริจาคเลือดเสียก่อน
หากรอไปบริจาคโดยตรงที่สภากาชาดเช่นเคย
อาจเสี่ยงเกินไป เพราะไม่รู่ว่าวันไหนจะป่วยไข้กระทันหันขึ้นมา

บริจาคตามรถเคลื่อนที่ยังงัยก็ไม่ชอบเ่ท่าไปที่ศูนย์บริการที่สภากาชาด
แออัด รถก็ดูแน่น คนเดินผ่านไปมาจนเสียวว่าจะมากระแทรกแขน!!!

วันนี้ก็บริจาคเรียบร้อย ครั้งที่ 35

Advertisements