น้ำท่วมภาคเหนือและภาคกลางตอนล่างยังวิกฤติ ทุกจังหวัดที่ท่วมก็ยังไม่คลี่คลาย มีแนวโน้มจะวิกฤติเพิ่มมากขึ้น

อยู่กรุงเทพฯก็ได้แต่คอยติดตามข่าว และเฝ้าระวังอยู่ห่างๆ
รอบกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเริ่มมีน้ำท่วมมากขึ้น เราอยู่พื้นที่กรุงเทพฯด้านในที่สุ่มเสียงเช่นกัน

ต้องช่วยกันเอาใจช่วยไม่ให้น้ำท่วมมากขึ้น ประตูกันน้ำที่พังลงซ่อมได้
สถานที่ต่างๆที่เฝ้าระวังและพยายามป้องกันน้ำท่วมก็ขอให้รอดปลอดภัย…เอาชนะน้ำได้
ขอภาวนาอย่าให้ฝนตกหนักต่อเนื่องซ้ำเติมเพิ่มขึ้นอีกนะ…
…สถานการณ์ต่างๆจะได้ดีขึ้น

เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน….
แต่การดูข่าวมากๆก็เครียดจนต้องเลิกติดตามไปบ้าง ติดตามดูเป็นระยะเท่านั้นพอ

Advertisements