ผู้คนมากมาย นิสัยใจคอที่แตกต่าง ความคิดและการกระทำหลากหลาย ในสถานการณ์เดียวกัน

รูปวาด โดย คุณ Varanon Ton  เพิ่มเติม ที่นี่

Advertisements