โดยทุกพื้นที่จะมีการใช้สัญลักษณ์สีเพื่อแทนระดับน้ำท่วม คือ

สีฟ้า ระดับน้ำต่ำกว่า 1-2 เมตร
สีเขียว ระดับน้ำสูง 1-2 เมตร
สีชมพู ระดับน้ำสูง 2-3 เมตร
สีม่วง ระดับน้ำสูง 3 เมตรขึ้นไป

ทั้งนี้ พื้นที่ที่น่าห่วงที่สุด คือจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากบางจุดอาจมีน้ำท่วมสูงถึง 2-3 เมตร

 

Advertisements