แหล่งศึกษาร่มเย็น เด่นริมสายชล…
โดมรังสิต จมน้ำแล้ว >> ปิดศูนย์พักพิง มธ.

ขอบคุณ อมธ และสมาชิกทุกคน เราเชื่อว่าพวกคุนทุกคนทำดีที่สุดแล้ว
“เรารักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชน”
ธรรมศาสตร์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนแล้วเราก็เชื่อว่า
ตอนนี้ เมื่อธรรมศาสตร์ประสบกับปัญหา ประชาชนก็จะไม่ทอดทิ้งธรรมศาสตร์เช่นกัน

Advertisements