เช้า-เย็น น้ำทะเลหนุน..
ทั้งวัน น้ำเหนือหลาก…
พอค่ำ กระหน่ำด้วยฝน..

คือ จะเอาให้ท่วมให้ได้ ว่างั้น!!

อยู่กับน้ำ

How high can this flood in Bangkok become for each district?

ไม่ว่าจะแบบไหน.. ก็ท่วมทั้งนั้น ไม่เห็นแตกต่าง