7 พย 2011 วันที่น้ำมาถึง : เฮ้ย! (น้ำมาแล้ว)

 19 พย 2011 ระดับน้ำเท่ากัน : ว๊าย!! (น้ำลดแล้ว)