นั่งทำงาน ปั่นงานค้าง เคลี้ยร์ให้เกลี้ยงก่อนลายาว…
แต่รู้สึกปวดหัวจนต้องของพาราพี่แอนมากิน
เหมือนใช้ชีชิตแบบเคลียร์ เครียด เครียด ตลอดทั้งวัน

Advertisements