สายๆเหมือนมีข่าวร้ายที่ไม่อยากจะรับรู้
แต่คิดในแง่ดี ก็น่าเป็นผลจากการไหว้พระขอพรไว้มากมายก็ได้

เพราะรู้ตั้งแต่ัวันนี้ แม้มันไม่ดีในตอนนี้…
แต่ก็ช่วยแก้ไขให้ดีขึ้นได้…ดีกว่าปล่อยให้ไม่รู้และดำเนินไปแบบนี้ต่อไป

เรื่องนี้อาจจะไม่ดี แต่ถ้าแก้ไขและเปลี่ยนแปลงทันก็จะเป็นสิ่งๆดีที่ได้พบเจอต่อไปตามพรที่ขอ

Advertisements