เจ็บคอ
ปวดหัว
เป็นไข้
..นอนพักร่าง ซมทั้งวัน
แต่กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทรมาน…

Advertisements