ลาป่วยต่อเป็นวันที่ 2
อาการโดยรวมดีขึ้นแต่ไม่มาก….
ยังนอนพัก ปวดหัวและเจ็บคอระบบต่อไป