ณ ลานหินโค้ง อากาศร้อน แต่ใจร่ม

image

เมื่อวานใจไม่ดีิ รู้สึกไม่ดี ขอเข้าวัดปรับใจบ้าง

Advertisements