ไม่ได้นอนบ้านมาเกือบ 10 วันเต็ม
ตลอนไปทั่วทั้งตะวันออก ออกนอกประเทศ ไปภูเก็ต..เสียติดๆกัน

วันนี้ไม่ไปไหน…ขอนอนให้หายคิดถึงที่นอนไปเลย