วันนี้ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่ง…ถูกปลุกแต่เช้าเพื่อไปรวมพลกันที่บ้านป้า
ร่วมแรงทำกับข้าว ทำบุญครบวันเสียใหุ้ลุง หรือ ปู่ของน้องซอฟต์

ทำกับข้าวเองหลายอย่าง…ร่วมด้วยช่วยกันจากน้องๆ ลูก หลาน เหลนต่างๆๆ
ที่ทยอยกันมาช่วยคนละไม่คนละมือ..

ลุงมีบุญคุณกับลูกๆหลานๆมากมาย ให้ที่อยู่ีที่อาศัย ให้ความข่วยเหลือมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
ใครๆมาอยู่กทม.ก็ต้องมาอาศัยบ้านลุง มากินมาอนที่นี่
พอถึงวันที่ทต้องทำบุญให้ลุง..ทุกๆคนจึงเต็มใจมากัน

พอทำบุญเสร็จ กินข้าวกลางวันร่วมกันในหมู่ญาติๆแล้วยังได้กับข้าวกลับบ้านอีกคนละปิ่นโต

Advertisements