ณ ชั้น 32 วันนี้ทั้งว่าง ทั้งหนาว ทั้งหาว ทั้งง่วง
20120623-090931.jpg