20121102-074932.jpg

Export controll Audit ที่จะมาเยือนอาทิตย์หน้า….ทำเอามึนวะ

บ่ายนี้ประชุม ซักซ้อม เตรียมการ เตรียมเตี๊ยม หาทางหนีทีไล่ เตรียมแผนซ้อนแผน จัดฉากให้ครบถ้วน
ประซุมซับซ้อนทับซ้อนจนห้าโมงกว่า…

เอาเถอะ…ปลงหละ export controll อะไรไม่เคยทำ ไม่รู้จัก
หากจะมาตรวจเราแล้วเราไม่ผ่าน จะไล่ออก จะตัดหัวประจาน หรือ จะเอาเราใส่รายงานบอร์ดโลกก็สุดแท้เลย…. 555

มุมสูงวันนี้….มองเห็นชัดเจนว่า “ฟ้ า สู ง แ ผ่ น ดิ น ต่ำ” เป็นยัง
อย่าคิด หรือ หวังอะไรที่ไม่มีึวันเป็นได้ …

Advertisements