(ยัง)ไม่ได้ไป แค่อ่านก็มีความสุข
เจแปน จาไป จาไป…

อยากเป็นผู้ไฮ้ ๆ ๆ ๆ อาริกาโตะ อ่า

“อ่านก่อนนอน”

20121104-191516.jpg

“will read this week”

20121104-191529.jpg