21:30 งานยังไม่เสร็จสิ้น แต่กลับบ้านดีกว่า
ทำต่อก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ พรุ่งนี้ค่อยมาลุยต่อ
หัวหน้าดาวต้องรีบกลับไปจัดกระเป๋าท่องเท่ียวต่างประเทศเช่นกัน

ชักชวนกันกลับบ้าน…เถอะ
ร่างจะสลายทั้งสองท่าน

เรากลับบ้านสลบ ดาวจัดกระเป๋าทำ report จนตีสี่
สวยดยอดมากเจ้านายคนเก่งและทุ่มเท…

มีตัวอย่างดีๆแบบนี้ เราเลยไม่กล่้าเฉื่อยชาขี้เซาเช่นแต่ก่อน 555