20121113-232812.jpg

วันนี้รับหน้าที่ปิดไฟทั่วแผนก…
ดึกอีกจนได้ ตอนเย็นแอบคิดว่าจะกลับ 6 โมงกลายเป็นหมันไปเลน

นั่งเคลียร์งาน สะสางเมล์ จัดโฟลเดอร์จน 3 ทุ่ม
เลยทำอะไรเอื้อระเหยต่ออีดหน่อย
รอพี่น้อยกลับบ้านพร้อมกัน…

เหนื่อยเล็กน้อย สมองตึงมาก…วันนี้

ปิดไฟ…รีบเพ่นด่วน

Advertisements