• ชมพระอาิทิตย์ขึ้นหน้าเต้นท์
  • บ้านขอบด้ง เที่ยว กิน ชิม ไร่สตอบอรี่ของชาวเขา สตอเก็บสด ลูกไม่ใหญ่แต่หวานกรอบไร้สาร
  • กินข้าวเช้า ตลาดหน้าเกษตรโครงการหลว
  • โครงการหลวงอ่างขาง
  • ดอกพญาเสือโคร่ง
  • บ่อน้ำร้อนฝาง อบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน หลังจากไม่ได้อาบน้ำมา 2 วัน
  • อ.ฝาง กินสุกี้ยูนาน บ้านท่าตอน ร้านเจ๊เหมย
  • อ.แม่ริม บ้านอิงดาว