# จุดผ่านแดนไทย-พม่า อ.แม่สาย
# อ. ท่าขี่เหล็ก พม่า เหมารถสองแถวท้องถิ่นพาเที่ยว
# วัดพระหยกขาว พม่า
# เจดีย์ชเวดากอง จำลอง พม่า น่าเสียมาตอนกำลังปรับปรุง หรือ หนาวจนชเวดากองยังห่มผ้าก็ไม่รู้
# วัดพระใหญ่ พม่า
# วัดพระธาตุดอยวาว
# ไร่สตอเบอรี่ อ.แม่สาย
# สนามบินแม่ฟ้าหลวง => กทม.

20130125-212206.jpg

20130125-212232.jpg

20130125-213010.jpg

Advertisements