วันนี้ไม่มีรถโรงเรียน… กลับบ้านเอง
ดึกดื่น เหนื่อย เมื่อย เพลียไปเลย

Advertisements